Regulamin przyjęcia sprzętu
1. Klient oddając sprzęt zgadza się na podstawowe koszta naprawy do 200 zł bez powiadomienia. Wyższe koszta będą uzgadniane telefonicznie.
2. W przypadku rezygnacji z dalszej naprawy koszty diagnostyki w zależności od złożoności zadania wynoszą od 50 do 100 zł.
3. Nieodebranie sprzętu przez Klienta po 15 dniach od powiadomienia telefonicznego lub SMS o możliwości odbioru, sprzęt przechodzi w depozyt w wysokości opłaty 10 zł/dzień. Nieodebranie sprzętu po upływie 90 dni od momentu zawiadomienia telefonicznego/SMS, sprzęt będzie zlicytowany w celu pokrycia kosztów naprawy i kosztów przechowywania.
4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione w komputerze klienta. Klient odpowiada za dane oraz oprogramowanie i licencje w nim zapisane, zarówno przed, jak i po naprawie.
5. Warunkiem odbioru sprzętu jest odesłanie zwrotnego SMS o treści „Odebrałem/am sprzęt”.
6. W przypadku wykonania naprawy, wymienione części zwracane są klientowi.
7. W przypadku reinstalacji oprogramowania klient/użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia oryginalnego oprogramowania wraz z licencją.
8.Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu klientowi nienaprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika, to z przyczyn niezależnych od serwisu np. postępujące uszkodzenia laptopa po zalaniu, uszkodzone układy elektroniczne, które nie przejdą testów, próby napraw układów BGA.
9. Do czasu nieuregulowania płatności za usługi oraz części przyjęty sprzęt pozostaje własnością firmy w ramach zastawu płatności za usługę i zakupione części.
10. W przypadku rezygnacji z naprawy kwota zadatku nie jest zwracana.
11. Link do regulaminu został wysłany w wiadomości SMS wraz z przyjęciem sprzętu na serwis. Ten sam regulamin jest również do wglądu w formie papierowej w siedzibie firmy.
12. Oddanie sprzętu na serwis jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
13. Na wszystkie naprawy udzielana jest 3 miesięczna gwarancja. Wyjątkiem są zalane sprzęty z gwarancją do 7 dni.
14. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma ComputerSpeed Piotr Walczak ul. Okulickiego 42/44 lok. 1. Więcej informacji na temat Regulacji Ochrony Danych Osobowych (RODO) znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.computerspeed.czest.pl/RODO oraz w formie papierowej w siedzibie naszej firmy.