POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszym, z godnie z art. 5 ust. 1 lit. f) w zw. z art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (dalej jako „RODO”), informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma ComputerSpeed Piotr Walczak ul. Okulickiego 42/44 lok.1, 42-217 Częstochowa.
2. Nasza firma gromadzi Państwa dane osobowe wyłącznie w celach niezbędnych do prawidłowej realizacji zleconej przez Państwa usługi.
3. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji zleconej usługi, a także w czasie, przez który mogliby Państwo wnieść reklamację.
4. Dane zawarte na fakturach będę przechowywane przez okres wyznaczony przez urzędy państwowe.
5. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych
b. prawo dostępu do Państwa danych osobowych
c. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych
d. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację –w przypadkach kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego
prawnie uzasadnionego interesu
g. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody,
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z nami.
6. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez naszą firmę, w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny: ul. Okulickiego 42/44 lok.1, 42-217 Częstochowa.
7. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powyższa informacja dotycząca Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) dostępna jest na naszej stronie internetowej www.computerspeed.czest/polityka-prywatnosci oraz w siedzibie naszej firmy.